Фирмата

2014DGNB Международен консултант

 

След успешно преминато обучение, адв. Румен Люцканов вече е сертифициран DGNB консултант и може да:

  • извършва консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на  предимствата на устойчивите проекти;
  • извършва консултации по всички етапи на сертификационния процес;
  • прави разяснения за изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от нея и др.

 

назад