Новини и публикации

2017

11.04.2017
Семинар на тема "Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти"

 

На 24.03.2017 г. Националният институт по правосъдието заедно с Центъра за обучение на адвокати организираха семинар на тема "Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти", във връзка със защитата на интелектуалната собственост при предоставяне на услугите на информационното общество. Лектор на семинара беше Ерин Симон - правен експерт от Google Inc., която сподели опита на дружеството във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество в целия свят и проблемите при защитата на интелектуалната собственост, възникващи при колизия на различни правни системи. Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов" беше представено на семинара от адв. Любен Тодев.

назад

Google+

Новини и публикации