Екип

Асоциирани адвокати

Мария Ендрева
endreva@legaldl.com
(+359 2) 980 38 76

Мария Ендрева

Старши асоцииран адвокат


Мария Ендрева е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” от 2011 г. От месец август 2017 година, адв. Ендрева е Старши асоцииран адвокат. 

 

Адв. Ендрева специализира в областите Енергетика; Околна среда и природни ресурси; Данъчно право; Недвижими имоти и строителство; Инфраструктура, транспорт и комуникации.

 

Мария Ендрева е магистър по право (2006 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

 

Мария е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. 

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: английски

 

Публикации:

 

Законодателни изменения относно пребиваването в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2017г.;

 

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", 05/2017 г.;

 

Последни изменения на закона за устройство на територията, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2017;

 

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2016; 

 

Най-важното за данък уикенд, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 05/2016; 

 

Недеклариране на парична сума при преминаване границата на ЕС - практика на Съда на ЕС и изменение на Българския Наказателен кодекс, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.10/2015;

 

Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.04/2015;

 

Промени в данъчните закони за 2015г., Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.01/2015;

 

Европейско данъчно право - ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 10/2014; 

 

Конституционният съд обяви за противоконституционна еднинната сметка на НАП, Информационен бюлентин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2014;

 

Какви права предоставя сервитутът на лицата, изграждащи енергиен обект , Wirtschaftsblatt, No 10, 2013;

 

Възложител на изработване на ПУП невинаги е собственикът на имота, Wirtschaftsblatt, No 7, 2013;

 

Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя, Wirtschaftsblatt, No 6, 2013;

 

Бялата книга на ФИДИК и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта, Wirtschaftsblatt, No 6, 2012.

Google+Новини и публикации

05.12.2017 г.

67 Години от приемането на Конвенцията за защита правата на човека
прочети повече

05.12.2017 г.

Развитие на предложението за приемане на регламент за защита на електронните данни (E-Privacy Regulation)
прочети повече

05.12.2017 г.

Разрастването на Новия път на коприната - възможности за бизнеса.
прочети повече