Екип

Асоциирани адвокати

Мария Ендрева
endreva@legaldl.com
(+359 2) 980 38 76

Мария Ендрева

Старши асоцииран адвокат


Мария Ендрева е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” от 2011 г. От месец август 2017 година, адв. Ендрева е Старши асоцииран адвокат. 

 

Адв. Ендрева специализира в областите Енергетика; Околна среда и природни ресурси; Данъчно право; Недвижими имоти и строителство; Инфраструктура, транспорт и комуникации.

 

Мария Ендрева е магистър по право (2006 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

 

Мария е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. 

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: английски

 

Публикации:

 

Законодателни изменения относно пребиваването в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2017г.;

 

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", 05/2017 г.;

 

Последни изменения на закона за устройство на територията, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2017;

 

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2016; 

 

Най-важното за данък уикенд, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 05/2016; 

 

Недеклариране на парична сума при преминаване границата на ЕС - практика на Съда на ЕС и изменение на Българския Наказателен кодекс, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.10/2015;

 

Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.04/2015;

 

Промени в данъчните закони за 2015г., Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.01/2015;

 

Европейско данъчно право - ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 10/2014; 

 

Конституционният съд обяви за противоконституционна еднинната сметка на НАП, Информационен бюлентин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2014;

 

Какви права предоставя сервитутът на лицата, изграждащи енергиен обект , Wirtschaftsblatt, No 10, 2013;

 

Възложител на изработване на ПУП невинаги е собственикът на имота, Wirtschaftsblatt, No 7, 2013;

 

Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя, Wirtschaftsblatt, No 6, 2013;

 

Бялата книга на ФИДИК и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта, Wirtschaftsblatt, No 6, 2012.

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече