Екип

Асоциирани адвокати

Любен Тодев
todev@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Любен Тодев

Асоцииран адвокат


Любен Тодев се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2013 г. като стажант. От  2014 г. е Младши асоцииран адвокат. От месец август 2016 г. е на позицията Адвокат, а от август 2017 година - Асоцииран адвокат. 

  

Специализира в областта на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Трудово право и имиграция; Интелектуална собственост. 

 

Адв. Тодев е магистър по право (2012 г.)  от  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Публична администрация.

 

Член на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: английски, немски

 

Публикации:

 

Законодателни изменения относно пребиваването в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2017г.;

 

 

Правен режим на отговорността на доставчика на услуги на информационното общество при нарушения на право върху интелектуална собственост, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.04/2017 г.;

 

 

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза - рискове и възможности, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 11/2015;

 

Злоупотребата с доверието на работодателя като дисциплинарно нарушение съобразно българското трудово законодателство, в.Виршафтсблат, бр.06/2015;

 

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов, бр. 04/2014

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече