Екип

Съдружници

Катерина Граматикова
gramatikova@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Катерина Граматикова

Младши съдружник


Катерина Граматикова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2006 г. като Асоцииран адвокат. От 2011 г. адв. Граматикова е Старши асоцииран адвокат, а от август 2016 г. е на позицията Младши съдружник. 

 

Оглавява отделите Конкурентно право; Обществени поръчки и концесии. Работи и в сферата на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества, Околна среда и природни ресурси, Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, както и в Инфраструктура, транспорт и комуникации.

 

Катерина Граматикова е задочен докторант към Секция по международно-правни науки, Институт за държавата и правото, БАН. През 2008 г. е специализирала Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон.

 

Магистър е по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализации: Правораздаване и Публична администрация.

 

Адв. Граматикова е лектор в Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" към ВАС. 

 

Председател на Националния съвет на Международния съюз на адвокатите за България (Union Internationale des Avocats (UIA)).

 

Член на Софийска адвокатска колегия.

  

Езици: английски и руски

 

Публикации:

 

Изчерпване на правото върху марка - правни проблеми при внос на стоки извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.10/2016г.;

 

Новият закон за обществените поръчки - основни отлики от досега действащата правна уредба, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.04/2016 г.;

 

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 08/14;

 

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз, Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 06/2014;

 

Европейският парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии, Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 03/2014;

 

Новите правила за възлагане на обществени поръчки, Wirtschaftsblatt, No 3, No 4 и No 5/2012;

 

Новият български Закон за енергията от възобновяемите източници,Wirtschaftsblatt, No 12/2011 и Wirtschaftsblatt, No 01/2012;

 

Нови правила за дистрибуторските споразумения,Wirtschaftsblatt, No 5/2011

 

Съвместните предприятия и общностното право на конкуренцията, Wirtschaftsblatt, No 6, No 7, No 8 и No 9/2010;

 

Българската правна уредба на присъединяването на водноелектрически централи към електрическата мрежа. Предстоящи промени във връзка с новите решения на Европейския парламент. Водноелектрически централи – присъединяване към мрежата – Първи хидроенергиен форум за Югоизточна Европа, Октомври 2009

 

Новият закон за защита на конкуренцията, част 2 - Wirtschaftsblatt, No 3/2009

 

Новият закон за защита на конкуренцията, част 1 - Wirtschaftsblatt, No 2/2009

 

Новият закон за защита на конкуренцията – Internationaler Rechtsverkehr, Deutscher Anwalt Verein Edition, No 1/2009

 

Мащеха ли е българската държава на чуждестранните дружества? - Lawyer’s Review No 3/2008

 

Ликвидация на търговска дейност в България, Doing Business 2008, Публикация на Световната банка и Международната финансова корпорация

 

Новата Конвенция относно изпирането на пари и финансиране на тероризма - Адвокатски преглед No 7/2008

 

Адвокатската тайна и мерките против изпиране на пари - Lawyer’s Review No 3/2008

 

Приоритетното присъединяване или има ли истински преференции за производителите на електроенергия от ВЕИ? - Wirtschaftsblatt, No 4 and No 5

 

Приоритетното присъединяване или има ли истински преференции за производителите на електроенергия от ВЕИ? – Wirtschaftsblatt, No 4 and No 5/2008

 

Новият проектозакон за защита на конкуренцията - Wirtschaftsblatt, No2/2008

 

Приоритетното присъединяване или има ли истински преференции за производителите на електроенергия от ВЕИ – Енергиен наблюдател, No 10/2007

 

Междудържавното сътрудничество по превенция на изпирането на пари съгласно Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. – Lawyer’s Review, No 8/2007

 

Новите изменения в закона за защита на потребителите - Wirtschaftsblatt, No10/2007

 

Приложното поле на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране, изземване и конфискация на облагите от престъпление - Адвокатски преглед, No 8/2007

 

Новата Конвенция относно изпирането на пари и финансиране на тероризма - Lawyer’s Review, No 7/2007

 

Европейско дружество - Wirtschaftsblatt, No 3/2007

 

Упражняване на адвокатска професия и предоставяне на адвокатска помощ в Германия и Австрия от адвокати граждани на други страни-членки на ЕС - Адвокатски преглед, No 9/2010

 

Особености при създаване на съвместни предприятия - вестник "Пари" от 21 Март 2011

 

Съвместните предприятия и Общностното право на конкуренция - Wirtschaftsblatt, No 6,7,8 и 9

 

Нови правила за дистрибуторските споразумения - Wirtschaftsblatt, No 4/2011

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече