Екип

Асоциирани адвокати

Камелия Йотова
yotova@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Камелия Йотова

Старши асоцииран адвокат


Камелия Йотова е адвокат от 17.01.2007 г. През 2012 г. се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. От месец август 2017 година, адв. Йотова е Старши асоцииран адвокат. 

 

Адв. Йотова специализира в областите Несъстоятелност и Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове. 

 

Камелия Йотова е магистър по право (2002 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски” със специализация Правораздаване.

 

През 2009 г. е преминала обучение по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2014 г. завърши курс по дистанционно обучение по програма HELP на Съвета на Европа относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. През 2017 г. успешно завърши следдипломна квалификация по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски". 

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: английски, руски

 

Публикации:

 

Европейската заповед за запор, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество Добрев и Люцканов, бр.01/2017 г.;

 

Административният договор – същност и приложение, Информационен бюлетин на Адвокатски дружество "Добрев и Люцканов", бр.11/2016;

 

Защита на правата и отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите заради нарушения на европейското законодателство, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 06/2015;

 

Отнемането на незаконно придобито имущество при действието на правото на Европейския съюз, Конвенцията за защита на правата на човека и Протокол № 1 към нея, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.03/2015;

 

Развитие на делата по повод отнемането на лиценза на КТБ – актуален обзор, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2015;

  

Нова практика на Европейския съд за правата на човека след изменението на българксото законодателство, Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 03/2014;

 

Преюдициалното запитване до съда на Европейския съюз, Wirtschaftsblatt, No 12, 2013;

 

Откриване на производство по несъстоятелност, Wirtschaftsblatt, No 11, 2013.

 

Спорната разпоредба на чл. 177 от Закона за данъка върху добавената стойност, Wirtschaftsblatt, No 8, 2013;

 

Отнемането на незаконно придобито имущество в светлината на решение № 13 на Конституционния съд , Wirtschaftsblatt, No 5, 2013;

 

Измененията в закона за отговорността на държавата и общините за вреди и защитата на правата на човека, Wirtschaftsblatt, No 4, 2013;

 

Как да си осигурим свободни парични средства?, Wirtschaftsblatt, No 1, 2013;

 

Kога можем да развалим договор? , Wirtschaftsblatt, No 12, 2012.

 

Награди


Изисквания за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Обучение по право на Европейския съюз

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече