Фирмата

2014Изисквания за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург

През 2014 г. адв. Камелия Йотова завърши курс по дистанционно обучение по програма HELP на Съвета на Европа относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

назад