Екип

Съдружници

Гроздан Добрев
dobrev@legaldl.com
(+359 2) 980 38 76

Гроздан Добрев

Съдружник


Гроздан Добрев е един от основателите на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов”.

 

Оглавява отделите Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Енергетика; Капиталови пазари; Данъчно право; Интелектуална собственост.

 

Адв. Добрев е магистър по право (1982 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършил е Международни икономически отношения и външноикономическа дейност към Университет за национално и световно стопанство през 1989 г.

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Член и основател на Българската комисия на юристите – национална секция на Международната комисия на юристите.

 

Член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет (ВАС).

 

От началото на 2017 година, адв. Добрев е Европейски адвокат по търговските марки, вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)).

 

Езици: немски, английски и руски

 

Публикации:

 

Законова уредба на обществените поръчки, Wirtschaftsblatt, № 3, 2006

 

Награди


Chambers & Partners - Корпоративно/Търговско право

Chambers & Partners - Общо бизнес право

Corporate Intl Magazine Global - Адвокат на годината за България в област Конкурентно право за 2014 г.

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече