Екип

Асоциирани адвокати

Гергана Илиева
ilieva@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Гергана Илиева

Старши асоцииран адвокат


Гергана Илиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” като Асоцииран адвокат през 2010 г. Работила e като юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Главен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, определена за управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От месец август 2016 г. е Старши асоцииран адвокат. 

 

Оглавява отделите Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове; Трудово право и имиграция. Работи и в Недвижими имоти и строителство и Банково и финансово право. 

 

Адв. Илиева е магистър по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски" със специализации Правораздаване и Международното право и международни отношения.

 

От началото на 2017 година Гергана е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. 

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: френски, английски

 

Публикации:

 

Арбитражът по инвестиционни спорове, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 04/2017;

 

 

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 03/2017 г.;

 

 

Законови изисквания при масови уволнения, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов, бр. 07/2016;

 

 

Публикувани са законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 07/2015;

 

Спорът за собственост върху възстановена земеделска земя в границите на населените места, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 11/2014;

  

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ, Wirtschaftsblatt, No 8/ 2014;

 

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс, Wirtschaftsblatt, No 4, 5, 6, 7/ 2014;

  

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права, Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2014;

 

Разпределение на функциите между министъра на инвестиционното проектиране и министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията, Wirtschaftsblatt, No 9, 2013;

 

Строителството в България върху недвижими имоти извън регулация, Wirtschaftsblatt, No 7, 2011

 

Награди


Contributor to Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency

Google+Новини и публикации

05.12.2017 г.

67 Години от приемането на Конвенцията за защита правата на човека
прочети повече

05.12.2017 г.

Развитие на предложението за приемане на регламент за защита на електронните данни (E-Privacy Regulation)
прочети повече

05.12.2017 г.

Разрастването на Новия път на коприната - възможности за бизнеса.
прочети повече