Екип

Асоциирани адвокати

Гергана Илиева
ilieva@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Гергана Илиева

Старши асоцииран адвокат


Гергана Илиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” като Асоцииран адвокат през 2010 г. Работила e като юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Главен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, определена за управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От месец август 2016 г. е Старши асоцииран адвокат. 

 

Оглавява отделите Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове; Трудово право и имиграция. Работи и в Недвижими имоти и строителство и Банково и финансово право. 

 

Адв. Илиева е магистър по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски" със специализации Правораздаване и Международното право и международни отношения.

 

От началото на 2017 година Гергана е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. 

 

Член е на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: френски, английски

 

Публикации:

 

Арбитражът по инвестиционни спорове, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 04/2017;

 

 

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 03/2017 г.;

 

 

Законови изисквания при масови уволнения, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов, бр. 07/2016;

 

 

Публикувани са законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 07/2015;

 

Спорът за собственост върху възстановена земеделска земя в границите на населените места, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 11/2014;

  

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ, Wirtschaftsblatt, No 8/ 2014;

 

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс, Wirtschaftsblatt, No 4, 5, 6, 7/ 2014;

  

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права, Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 02/2014;

 

Разпределение на функциите между министъра на инвестиционното проектиране и министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията, Wirtschaftsblatt, No 9, 2013;

 

Строителството в България върху недвижими имоти извън регулация, Wirtschaftsblatt, No 7, 2011

 

Награди


Contributor to Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency

Google+Новини и публикации

04.05.2018 г.

Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес
прочети повече

04.05.2018 г.

Годишно общо събрание на "Макрел Интернашанъл"
прочети повече

04.05.2018 г.

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане
прочети повече